Error

An Error Was Encountered

The action you have requested is not allowed.

Haber Detayı
27 Mart 2019 - Çarşamba 20:38
 
Gez Gör Yap Öğren Projemiz Başladı
22 Mart 2019 tarihinde Vali Dr. Zülkif DAĞLI, İl Milli Eğitim Müdürü Murat YİĞİT, Müdürlüğün Şube Müdürleri, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, Merkez ve İlçelerdeki İlkokul ve Ortaokul Müdürlerinin katılımlarıyla, Düzce Valiliği Toplantı Salonunda tanıtım toplantısı gerçekleştirilen Gez Gör Yap Öğren Projemiz uygulanmaya başlandı.
DÜZCE YEREL HABER Haberi
Gez Gör Yap Öğren Projemiz Başladı

22 Mart 2019 tarihinde  Vali Dr. Zülkif DAĞLI, İl Milli Eğitim Müdürü Murat YİĞİT, Müdürlüğün Şube Müdürleri, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, Merkez ve İlçelerdeki İlkokul ve Ortaokul Müdürlerinin katılımlarıyla, Düzce Valiliği Toplantı Salonunda tanıtım toplantısı gerçekleştirilen Gez Gör Yap Öğren Projemiz uygulanmaya başlandı.

GEZ GÖR YAP ÖĞREN PROJESİ:

2023 Eğitim Vizyonunda ‘ Yenilikçi uygulamalara imkân sağlanacaktır’ hedefinden yola çıkarak okullarımızın bölgelerinde faaliyet gösteren bilim merkezi, müzeler, sanat atölye ve merkezleri, teknoparklar, üniversiteler, belediye eğitim alanları ve bilim ve sanat merkezleri ile işbirliklerinin arttırılması yönünde çalışmalar yapılacaktır. Ayrıca ilimizde faaliyette bulunan hastane, bakım evi, sevgi evi, Kızılay, Yeşilay gibi amacı sosyal sorunlara çare olmak olan kuruluşlara ziyaret gerçekleştirilecek sosyal projeler hazırlanması veya sosyal projelere katılım sağlanacaktır. Bulunduğu bölgeyi daha iyi tanımasına yardımcı olmak amacı ile bölgenin kültürel ve turistik yerleri gezilecektir, bölgeye özgü değerler tanıtılacaktır. Her okulun giriş bölümüne Düzce’yi Tanıyorum Köşeleri yapılarak proje yaygınlaştırılması yapılacaktır.

 

AMAÇ:

 

1.      Okulların bölgelerindeki bilim merkezleri, müzeler, sanat merkezleri, teknoparklar ve üniversitelerle iş birliklerini arttırmak.

2.      Öğrencilerin ve öğretmenlerin Düzce’ye özgü değerleri öğrenmesini sağlamak.

3.      Öğrencilerin sosyal girişimcilikle tanışarak toplumsal problemlere çözüm arama motivasyonu kazanmasını desteklemek.

4.      Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan okullarımızda ki öğrencilerimiz sosyal yönden gelişimlerine katkıda bulunmak.

5.      Şartları elverişsiz okullarımızın Kardeşim Var mısın? Kardeş Okul Projesi ile ilişkilendirilerek sosyal projelere katılımlarını sağlamak.

6.      İlini, bölgesini tanımasına yardımcı olacaktır.

 

YASAL DAYANAK:

 

1.      1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu

2.      Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği

3.      Milli Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliği

4.      25.08.2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

5.      Milli Eğitim Bakanlığı Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği

6.      2023 Vizyon Belgesi

 

PROJE UYGULAYICILARI:

 

Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve 7 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi temel eğitim okulları.

 

 PROJENİN AŞAMALARI VE YAPILACAK FAALİYETLER:

 

1-      Projenin fikir ve yazım aşaması tamamlandıktan sonra onaya sunulacak ve kurum web sitesinde yayımlanacak

2-      Kurumumuzun sosyal medya hesaplarından projenin tanıtımının yapılacak

3-      Okul kurum müdürlerine ve faaliyetlerin yürütüleceği kuruluşların idarecilerine proje tanıtım toplantısının yapılacak

4-      Yapılan alan taraması ile ziyaret, faaliyet ve sosyal projelerin yapılacağı kurum ile kuruluşlar ile gerekli yazışmalar yapılarak projenin uygulanmasında kolaylık           istenecek

5-      Okullarımızdan Nisan-Mayıs ve Haziran aylarında faaliyetlerde bulunmaları istenecek

6-      Düzce’yi tanıtan etkinlikler düzenlenerek velilerinde katılımı sağlanacaktır.

7-      Yöresel çocuk oyunları, yemekler, şarkılar, diller ve yöresel kıyafetler hakkında etkinlikler yapılacaktır.

8-      Düzce’de faaliyet gösteren sanat atölyeleri, bağımlılıkla mücadele dernekleri, geri dönüşüm alanında faaliyette bulunan kurum ve kuruluşlar öğrencilere            tanıtılacaktır.

9-      Yapılan faaliyetler fotoğraflanarak arge81@meb.gov.tr adresine gönderilecek Müdürlüğümüzün Denge ve Başarıya Bir Adım facebook sayfasında etkinlikler         okullar tarafından paylaşılacak.

10-  Projemizin çıktısı ve projemizin yaygınlaştırılması için  Mayıs ve Haziran ayları içerisinde okullarda Düzce’mi Tanıyorum Köşesi yapılacaktır. Yapılan köşelerden görsel olarak güzel olanlar ödüllendirilecek.

11-  Okullarımızın tatil dönemine girmesi ile projemiz son bulacaktır.

 

Proje çerçevesinde Milli Eğitimin temel hedeflerine uygun olmak, mevzuata ve müfredat programına aykırı olmamak kaydıyla her türlü faaliyette bulunabilirler. Bu çerçevede ziyaret, gezi, atölye çalışması, sosyal sorumluluk faaliyetleri, yardım kampanyaları vb. faaliyetleri gerçekleştirebilirler.

 

PROJEMİZDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR:

 

1-      Projemiz ilkokul 4. Sınıf öğrencilerine yöneliktir.

2-      Sınıf öğretmeni, veliler ve okul idaresi ortaklaşa çalışacaktır.

3-      Projenin yayınlanmasından sonra planlama ( Nisan/Mayıs/Haziran) yapılmalıdır

4-      Gezi yönetmeliğine uygun hareket edilmelidir ( veli izinleri, araç izinleri vs.)

5-      Proje gereği planlama yapıldıktan sonra toplu olarak da izin alınabilir. ( Ek1-2)

6-      Sınıflar tek veya zümre olarak planlama yapabilirler.

7-      Seyahat sırasında tüm güvenlik önlemleri okul ve öğretmen tarafından sağlanacaktır.

8-      Okullarda kurulacak Düzce’mi Tanıyorum Köşeleri mümkün oldukça okullarımızın giriş bölümlerinde herkesin görebileceği yerde olmasına özen gösterilmelidir.

9-       İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan Düzce’mi Tanıyorum Köşeleri incelenecektir.

10-  Başarılı görülen uygulama ve köşeler taltif edilecektir.

 

 

DÜZCE’Mİ TANIYORUM YARIŞMASI:

 

 • Okul belirli sınıflar ile Düzce’nin tarihi ve turistik yerlerini ziyaret edecek
 • Gittikleri yerlerle ilgili fotoğraflama çalışması yapılacak
 • Gezilerin sonunda okulumuzda uygun bir köşede ‘Düzce’mi Tanıyorum’ alanı oluşturulacak.
 • Bu alanlar ziyaret edilecek ve ödüllendirilecektir.
 • Üniversite, hastaneler, sağlık ocakları, bilim ve sanat merkezi, sanat atölyeleri, huzur evleri ziyaret edilecek ve öğrencilerden gezi ile ilgili yazılı görüşleri alınacak.
 • Sene sonu yazılan değerlendirmeler (kompozisyon, şiir, makale vb) ile basılı yayımlar yapılacak veya okulun web sitesinde yayınlanacaktır.
 • Yapılan etkinlikler müdürlüğümüz Denge ve Başarıya Bir Adım facebook sayfasına gönderilecek ve paylaşılacaktır.

 

       PROJE TAKVİMİ:

1-      Projenin tanıtımı ve okullarda planlamanın başlaması

2-      01Nisan 2019 – Proje etkinlik planlamalarının yapılarak İl Milli Eğitim Strateji Birimine gönderilmesi

3-      Nisan-Mayıs-7 Haziran Etkinliklerin düzenlenmesi ve Düzce’mi Tanıyorum Köşelerinin okullarda oluşturulması.

4-      7-29 Haziran okullarda hazırlanan Düzce’mi Tanıyorum Köşelerinin yerinde görülmesi

 

       İZLEME VE DEĞERLENDİRME:

 

             1.      Yapılan etkinliklerin fotoğrafları mail üzerinden gönderilecektir

             2.      Haziran ayı içerisinde Düzce’mi Tanıyorum köşeleri ziyaret edilecek

 

      YENİLİKÇİ VE ÖZGÜN YÖNLERİ:

 

          Üretken ve paylaşan dinamik okullar anlayışını yaşatmak ve geliştirmek

          Proje etkinlikleriyle bilgi, deneyim, kültür ve değer paylaşımını ve sürdürülebilirliğini sağlamak, Okullar arasında ortak bir tema üzerinde işbirliği ve diyalogu                      arttırmak.

          2023 Vizyon Belgesine uygun yenilikçi yaklaşımlar geliştirmek.

 

 

       PAYDAŞLAR:

 

       Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü

       Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

       7 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

       Bakanlığımızın İlgili Birimleri

       Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları

       Yerel Yönetimler

 

       PROJE SÜRECİ:

 

      Proje Ekibinin Oluşturulması

      Proje Ekibi Tarafından Proje Materyallerinin Hazırlanması

      Proje Yönergesinin Okullara Gönderilmesi

      Projenin Okullarda Uygulanması

      Projenin Değerlendirilmesi ve Raporlama

 

       FİNANSMAN:

 

       Yapılacak yardım ve katkılar, yardım yapacak kardeş okulun özel katkıları ile mevzuata aykırı olmayan kurumsal katkılardan oluşur.  Ayrıca üçüncü kişi ve

       kuruluşlardan gönüllü katkı temini mümkündür.

 

       YÜRÜRLÜK VE SÜRE:

 

        Proje onaylandıktan sonra yürürlüğe girer. Proje süresi 1 yıldır. Süre bitiminde taraflar gerekli gördüğü takdirde süreyi uzatabilir.

       

         PROJE SAHİBİ:

         Düzce Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü

 

          PROJE REHBERİ

 • Proje başlangıç tarihi 01.04.2019dur.
 • Proje başlangıcı ile okullarımız Düzce’nin kültürel ve turistik yerlerinden seçim yaparak planlama yapacaklardır
 • Planlamaya uygun olarak kültürel ve turistik ziyaretler yapılmasının yanında üniversite, teknopark, bilim ve sanat merkezi ile sanat atölyeleri ziyaret edilecektir. (http://www.duzcekultur.gov.tr/)
 • Okulumuzda müsait bir alana (tercihen giriş bölümüne ) Düzce’mi Tanıyorum Köşesi hazırlanacaktır.
 • Düzce’mi Tanıyorum Köşeleri ziyaret edilecek ve ödüllendirme yapılacaktır.
Kaynak: Editör: Haber Merkezi
Etiketler: Gez, Gör, Yap, Öğren, Projemiz, Başladı,
Yorumlar
Haber Yazılımı