Yazı Detayı
21 Temmuz 2020 - Salı 00:20
 
AKÇAKOCA’DA ESKİ MEZARLIK ,TEKKE VE TÜRBELER,
ibrahim Tuzcu
 
 

 

Değerli okurlarım Akçakoca Kaymakamlığı ,Akçakoca belediyesi tarafından Kasım 2019 tarihinde bastırılan” HAYATTAN MEMATA “ kitabında Akçakoca Türbe,Cami,Tekkeler konusunda eksiklikler içerdiğinden sizlere aşağıdaki Mezarlık,Türbe,Tekke leri paylaşmayı uygun gördüm.Şubat 2020 tarihinde sizlere Akçakoca’nın camilerini paylaşmıştım.Bu yazımdan sonra sizlere Köprüler,Hamamlar,Hanlar,İçme Sularını paylaşacağım.

NOT:Bütün bilgilere ulaşmak için https://ibrahimtuzcu.tr.gg/Ye26233513Bil-AkE7akoca-Kitab26233053B-2.htm internet sitesindeki özel sitemden yararalanabilirsiniz

Akçakoca'daki mezarlıklar ve mezarlıklardaki kitabelere ait bir araştırma eski belediye yazı işleri memuru Mustafa Kocadon'un notlarından aynen alınmış olup Araştırmacı Yazar ve Gazeteci İbrahim Tuzcu tarafından derlenmiştir

Merhum Hacı Haydar Hafızın, Mezarlıklar ve kitabelerinin tespiti (1305-1891)e aynen aşağıya alınmıştır. Bu kabristanların birçoğu günümüzde talan edilmiş olduğu tespit edilmiştir.

 

Mezarlıklar

            1- Türbeyanı Mezarlığı denmekle tanınan Aşağı Mahalle Kabristanıdır. (İmar Planında Park sahası olarak gösterilmiştir)

            2- Hacı Molla Kabristanı ve yakını

3- Kızlarağası cami şerifi kabristanı

4- Bey viran kabristanı

5- Aşağı Mahalle kabristanı

6- Aftunağzı Cami Şerifi kabristanı

7- Kalkın mahallesi kabristanı

8- Yukarı mahalle kabristanı

9- Arap köşkü kabristanı

10- Hacı Keleş kabristanı

11- İmam Çelebi kabristanı

12- Arap köşkü kabristanı

13- Aşağı türbe kabristanı

14- Göçürllü kabristanı

15- Çuhalı Cami mezarlığı

16- Hacı Molla Ağa Kabristanı

17- Kızlar ağası Çarşısı mezarlığı

18- Arap köşkü mezarlığı

19- Sekenesi munkariz olan Ayvazlı nam Karye mezarlığı

20- Göktepe Karyesi mezarlığı

21- Kepenç Karyesi mezarlığı

22- Hacı Çelebi mezarlığı

23- Düzce makbere sinde

24- Topuzoğlu Karyesi mezarlığı

25- Yukarı eski Tahirli makber esi

26- Eski namı Kıran olup şimdi Meze Namıyla yad olunun Karye Mezarlığı

MEZARLIKLAR SIRASİYLE  KİTABELER

1- Türbe yanı Mezarlığında

 l. 1245 Hicri yaran oğlu Hacı Ağanın anası Emine Hatun

2. 1245 Hicri El haç Davut Ağa

3. 1255 Hicri Terzi Osman kerimesi Ayşe Hanım

4. 1254 Hicri Emin Ağanın Mustafa Ağanın kerimesi Zeynep Hanım

5. 1266 Hicri Hacı Mustafa oğlu Hacı Raşit Ağanın Zevcesi Zeynep Hanım

6. 1280 Hicri El haç Alinin mahdumu El haç Mustafa oğlu El haç Raşit (Yanlış yazılmış olup El haç  alının  mahdumu El haç Mustafa Raşit) kuyu tan tashih edilmiştir.

2- Hacı Molla Ağa Kabristanı

1. Babika naibi hükümet şer'i iken vefat eden eşrafı kaza iden Mudanya Merhum El haç Hamdi Efendi. Tarihi vefatı 1209 Hicri

2. 259 Hicri tarihinde Hacı Yazıcılar vakasında Şehiden Fevt Tahur(Lefter Çetesi baskınında öldürülmüş)

3- Kızlarağa Cami Şerifi  Kabristanında

l. Halil Ağa oğlu Serdengeçti ağa oğlu Genç Ömer Ağa 1226 Hicri

  4- Bağveren Kabristanında

 1. Belir Beşe oğlu El haç İsmail 1211 Hicri

5- Aşağı Mahalle Kabristanı

1. El haç Ali Molla bini El haç Yahya Efendi 1240 Hicri

2. Şişman oğlu Mehmet reisin Hacı Molla 1240 hicri

3. Koca Reis oğlu Hacı Ahmet Kerimesi Fatma (Tarihi yok)

6- Aftunağzı Cami Şerifi Yanında

1119 Hicri Yoğurtçu oğlu Ali ağa

1173 Hicri Mustafa ağa

1171 Hicri Fazlı Beşe

7- Kalkın Karyesi Mezarlığı

1.1184 Hicri Balık oğlu Mehmet Reis (Bunlara şimdi Kılıkoğlu denir)

2.1185 Hicri İmam Abdullah Efendi (Bunun oğlu molla Hasan hoca imiş)

8.  Yukarı  Kabristanda Meftun  Olup  Yazılı İstanbul Taşı olanlar

1.   Hacı Abdi oğlu El haç Ahmet ağa 1137 Hicri

2.   Merhum El haç Ahmet 1121 Hicri

3.   Merhume Kerime kadın 1157 Hicri

4.   Hacı Ahmet oğlu Hacı Hüseyin 1161 Hicri

5.   Merhum El haç Ahmet 1207 hicri

6.   Hacı Ahmet zade Hacı Mollabey oğlu Molla Ahmet 1216 hicri

7.   Benderli oğlu El haç Hasan 1148 Hicri

8.   Hacı Hasan oğlu Molla İbrahim 115 ı Hicri

9.   El haç Mehmet Bini El haç Ahmet 1174 Hicri

10. Aşağı dağda meftune Hacı Karakullukçu Mustafa Ağanın validesi Zeynep Hatun 179 Hicri

11.   Mehmet Yazıcı 1149 Hicri

12.   Küçük Mehmet Oğlu Hasan Ağa 1215 Hicri

13.   Bayram oğlu Hacı Ali (Ölüm tarihi yazılmamış)

14.   Hasan Reis oğlu Molla Osman

15.   Hacı Fazlı oğlu Mehmedin oğlu Hacı Mustafa 1202 Hicri

16.   Ümmi Gülsüm Kadın 1154 Hicri

17.   Aşçı Hacı Mehmet 1155 Hicri

18.  Ali Çelik oğlu Mustafa ağa 1215 Hicri

19.   El haç Hüseyin bin Mustafa 1153 Hicri

20.   Hacı Sakanın oğlu Eyüp Molla 1215 Hicri

21.    Zeynep kadın 1163 Hicri

10- Hacı Keleş Mezarlığı

1. Akçaşehirli Akçemik Hasan Reisin oğlu Ali Fevzi 1233 Hicri

2. Halil Ağa 1211 Hicri

3. Hasan reis oğlu Molla Osman 1216 Hicri

4. Merhum Emin ağanın kerimesi 31 yaşında vefat eden evladına dayanamayıp hasret giden Fatma Hatun 1215 Hicri

5. Ali Çelebioğlu Mustafa ağa 1215 Hicri

11. İmam Çelebi Kabristanı

1. Mitva zade El haç Mehmet ağa 1222 Hicri (Buzat Mutoğlu Hacı Mehmet Ağa olup Hacı Molla ağanın pederi olacak)

12. Arap Köşkü Civarı

1. Meşe ağacının altında Akçaşehirli Yaran oğlu el haç Mehmet 1222 Hicri (Bu zat mülaki olduğumuz Hacı Mustafa beyin büyük pederidir.)

2. Gençliğe doyamayan muradına eremeyen Yaran Hüseyin ağanın oğlu Alemdar İbrahim ağa 1210 Hicri

3. Hacı Alemdaroğlu Molla Ali 1214 Hicri

4. Evladına hasret giden Hacı Alinin Ayal Zeynep Hatun 1202 Hicri

13- Türbe Yanı Kabristanı

1.Çekirge oğlu El haç Hüseyin Ağa 1234 Hicri

2.Terzi Mehmet Ustanın ayalı Ayşe Hanım 1239 Hicri

3.Hacı Ahmet ağanın zevcesi Rabia Hanım 1264 Hicri (Baki Çelebi zade Hacı Ahmet ağa olacak)

4. Ayan Hacı Hüseyin ağa 1230 Hicri

5. Hacı Mehmet ağa zade Hacı Molla Mustafa ağa 1262 Hicri

6. Hüseyin Ağanın kerimesi eceli kaza ile vefat eden Necibe Hanım 1232 Hicri (Bu Necibe hanım tütüncü Hacı Ahmet Ağa zade tütüncü Hacı Osman ağanın zevcesi ve oğlu Hacı Ahmet Mollanın validesidir. Bu Hüseyin ağa Akçaşehir'de Ayan olan Hacı Hüseyin ağadır. Cuma yanı cami şerifine riayeti ziyade olup ekseri vakitte ziyarete gidip, suyun kenarına hususi olarak yaptırmış  olduğu  mahallede  oturup karyelerden Turfanda meyve getirenlere para vermek adeti imiş)

7.  Hacı Baki çelebi zade Hacı Ahmet ağanın oğlu seyit Ali Molla 1241 Hicri

14. Göçüller Mezarlığı

1. El haç Seyit İbrahim Ağa 1215 Hicri

15. Çuhalı Çarşı Cami Şerifi Kabristanı

1. El haç Hüseyin 1170 Hicri

2. Üskübü zade Hacı İsmail Zade Şakir ağa 1226 Hicri

16. Hacı Molla Ağa Kabristanı

1. Çete oğlu El haç Hüseyin ağa 1222 Hicri

2. Mutoğlu Hacı Mehmet ağa zade hacı Molla Mustafa Ağa 1262 Hicri

17- Kızlarağası Çarşısı Mezarlığında

1. Eceli kazaya uğrayan mirasyedi zade Hacı Mehmet ağa 1217 Hicri

2. Tavşan oğlu Molla Mustafa 1214 Hicri

18- Arap köşkü Mezarlığında

1.  Akçaşehir ayanı Osman ağanın Zevcesi Zeliha hanım 1227 Hicri

2. Bahçapoğlu hacı Mustafa ağa kerimesi Terzi Ahmet oğlu Ali Çelebi ayali Ayşe Hanım 1225 Hicri (Baki Çelebinin kısaltılmışı)

3.   Ömer ağanın oğlu Serdar Mehmet Ağa 1223 Hicri

4.   El haç Ali Ağa 1204 Hicri

5.   Hacı Alemdarın oğlu Molla Ali 1214 Hicri

6.   Şişman  oğlu  Ali  Resini  Zevcesi  Ümmi Gülsüm Hatun 1223 Hicri

7.  Yoğurtçu zade Mehmet ağa (Küçük biraderinin adı Ahmet ağadır. Bu zatın müvellidi Af tunu Sufla karyesi olup Keramettin mahallesine nadklihane etmiştir.)

8.   Hacı İsmail Oğlu Hacı Mustafa 1203 Hicri

9.   Hacı İsmail oğlu Hacı Mustafa'nın oğlu Mehmet ağa 1214 Hicri

10. Molla Ahmet bini Hacı Mustafa 1207 Hicri

11. Hacı Mustafa oğlu Molla Şakir 1216 Hicri

12. Hacı Çelebi zade Ahmet ağanın kerimesi Ha- mide hanım 1228 Hicri

 19- Sekenesi münkariz olan Ayazlı Mezarlığı

1.  El haç Mehmet ağa 1157 Hicri

2.  El haç Mehmet 1169 hicri

3.  Usta İbrahim oğlu Mustafa'nın oğlu merhum Mustafa efendi 1197

4.  Merhum İbrahim ağanın kızı Fatma kadın 1195 Hicri

5.  Hacı Salih ağa oğlu Mehmet ağa 1228 Hicri

6.  Hacı Salih ağanın validesi merhum Emine Ha- tun 1219 Hicri

7.  Yoğurtçu zade Mehmet Ağa (Küçük biraderinin adı Ahmet ağadır. Bu zatın müvellidi Af tunu Sufla karyesi olup Keramettin mahallesine nakli hane etmiştir.)

8.   Hacı İsmail oğlu Hacı Mustafa 1203 Hicri

9.   Hacı İsmail oğlu Hacı Mustafa 'nın oğlu Mehmet ağa 1214 Hicri

10. Molla Ahmet bin Hacı Mustafa 1207 Hicri

11. Hacı Mustafa oğlu Molla Şakir 1216 Hicri

12. Hacı Çelebi zade Ahmet Ağanın kerimesi Ha- mide hanım 1228 Hicri

20- Sekenesi münkariz olan Ayazlı Mezarlığı

1.  El haç Mehmet ağa 1157 Hicri

2.  El haç Mehmet 1169 hicri

3.  Usta İbrahim oğlu Mustafa'nın oğlu merhum Mustafa efendi 1197

4.   Merhum İbrahim ağanın kızı Fatma kadın 1195 .Hicri

5.   Hacı Salih ağa oğlu Mehmet ağa 1228 hicri

6.   Hacı Salih ağanın validesi merhum Emine Ha- tun 1219 Hicri

21- Göktepe Karyesi Mezarlığı

l.  Gençliğine doyamayan Moskof keferesinden intikamını alamayan Alemdar Ali Ağa 1183 Hicri

2.   Ahmetçi oğlu Mustafa Reis halilesi, Hamilini vaaz ederken evlatlarıyla bile şehiden vefat eden oğlu Hasan ve Hüseyin 1236 Hicri

22- Kepenç Karye Mezarlığı

l.  Hacı Ali Zade İlacı Osman 1242 Hicri

2.  Hacı Osman Ağanın oğlu Mehmet 1242 Hicri

23- Hacı Çelebi Mezarlığı

l.  Tatar oğlu Hacı Mehmet ağanın zevcesi Fatma Hatun 1238 Hicri

2. Hacı Yazıcı oğlu Ali Mollanın hemşiresi Mama Hatun 1264 Hicri

3.  Yazıcı El haç Mustafa ağanın kerimesi Emine hanım 1256 Hicri

4.  Yazıcı zade Mustafa Ağa 1257 Hicri

24- Düzce Makbarasinde Meftun olanlar

1.  Müftü Es seyit Feyzullah efendi zade Es seyit Süleyman Reşit fendi 1230 Hicri

2.   Safranbolu’dan girdap oğlu Seyit Mustafa Alem-dar 1227 Hicri

3.   Çeltik enini Seyit Ahmet Tahir efendinin validesi şerife hatun 1238 Hicri

4.   Hacı İsmail ağanın oğlu Kürt Hacı Ali bey 1255 Hicri

25- Topuzoğlu Mezarlığı   .

1.  Koca İbrahim oğlu Musa Reis 1175 Hicri

2.  İncili cami Şerif banisi hacı Abdi bey 1226 Hicri

26- Yukarı Eski Tahirli Mezarlığı

1.  Ahmet Reis oğlu Mehmet yazıcı 1 177 Hicri

2.  Ahmet Reis 1176 Hicri

3.  El haç Ali Reis 1131 Hicri

4.  Ali Çelebi oğlu El haç Mustafa 1137

27- Eski namı Kıran olup şimdi namıyla Yad olunan Karyede

1.   Molla İsmail Çelebi bini Hacı Mustafa 1138 Hicri  

2.   Hacı Ali Ağa 1149 Hicri

3.   Hacı Osman Ağa 1201 Hicri (Mehmet bey zade Hacı Osman Ağa olması ihtimali vardır.)

4.   Hacı Sait ağa 1201 hicri

5.   Hacı Osman oğlu Ahmet ağa 1215 Hicri

6.   Ahmet bey zade Maktul Ahmet ağa ibni o maktul El haç Ali Ağa 1179 Hicri

 DİKKAT:

1)  Halen Belediye sınırları içinde 5 mezarlık bulunmaktadır. Bunlar;

 

- Kapkirli Mezarlığı

 - Yukarı Mahalle Mezarlığı

- Osmaniye Mezarlığı

- Ayazlı Mezarlığı (2 tane) Ayrıca bir aile mezarlığı vardır: “Tuzcuoğlu Mezarlığı"

 

2)   Hasançavuş köyündeki mezarlıkta bulunan bir mezar taşı dikkat çekicidir.

Mezar taşında şunlar yazılıdır.

HÜVEL BAKİ KÜLLU NEFSUN ZAİKATÜL MEİL

Bir asırlık ömrümde

Yaşamadım gönlümce

Üç çocukla Rize'den yaya geldim.

Üç ayda buraya Beklediğim sizlerden yalnızca bir fatiha Fatma Örsoğlu Doğumu 1883 / Ölümü 1978

 3)  Beyveren  mezarlığında  koç  başlı  taş  mezar taşlan bulunmaktadır.

4)   Koçbaba  Mezarı  Orhangazi  İlkokulunun  ar- kasında, Koçbaba Sokağını takip edince Koçbaba mezarına gelinir. Demir parmaklıklarla çevrili, içinde gül ve çam ağacı bulunmaktadır. Defineciler tarafından çeşitli zamanlarda kazı yapıldığından büyük kestane ağacı kırılmıştır.

AKÇAKOCADAKİ ALAMAN MEZARLIĞI

 

Şimdiki öğretmen evinin olduğu yerde  büyük alman savaş gemisi batar çoğu asker ölür buraya gömülürler  ,bu mezarın üstünde şimdi Öğretmenevi  binası vardır .Ayrıca bu gemide ölen 2 asker Paşalar köyü mezarlığında bulunmaktadır

 

 
Etiketler: AKÇAKOCA’DA, ESKİ, MEZARLIK, ,TEKKE, VE, TÜRBELER,,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
01 Temmuz 2020
KABOTAJ BAYRAMI NEDİR, NEDEN KUTLANIR? TARİHÇESİ…
12 Haziran 2020
DÜZCE GÜREŞ SAHASINA NEDEN NEŞTER VURULDU
01 Haziran 2020
AKÇAKOCADA YOK OLAN ESKİ KÖYLER
21 Mayıs 2020
DÜNYAMIZDA MEYDANA GELEN ÖLÜMCÜL VİRÜSLER
03 Mayıs 2020
UYUYAN DEVİ UYANDIRAN SİYASİ BAŞKAN KİM
02 Nisan 2020
56.KÜTÜPHANELER HAFTASINI ARDINDAN
17 Mart 2020
Akçakoca Çanakkale’de Kaç Şehit Verdi.İşte Detaylar
22 Şubat 2020
AKÇAKOCANIN EN ESKİ CAMİLERİ
01 Şubat 2020
AKÇAKOCADA YAPILMASI GEREKİR
10 Ocak 2020
KURTULUŞ SAVAŞI ANITI NE ZAMAN DÜZELTİLECEK
15 Aralık 2019
AKÇAKOCA’NIN TARİHİ İLE OYNAMAYIN
11 Kasım 2019
TÜRKİYE VE DEPREM GERÇEĞİ!
25 Ekim 2019
ÇUHALLI ÇARSINDA NELER OLUYOR
05 Ekim 2019
DÜZCE AMATÖR LİGİN KANAYAN YARASI FUTBOL SAHALARI
17 Eylül 2019
BAL LİGİ BAŞLARKEN
16 Ağustos 2019
17 AĞUSTOS DÜZCE DEPREMİ GERÇEĞİ VE ŞEHİTLERİ
01 Ağustos 2019
AKÇAKOCA TARİHİNDE YAŞANAN AFETLER
09 Temmuz 2019
KALDIRIMLAR KİMİN
02 Haziran 2019
ÇUHALLI ÇARŞIYA HAKSIZLIK EDİLİYOR
31 Mayıs 2019
AŞIRI SICAK HAVALARA DİKKAT !
16 Mayıs 2019
KONURALP RANTA KURBAN EDİLMESİN
11 Mart 2019
SİYASETÇİLERE HATIRLARIM
04 Mart 2019
AKÇAKOCA’DA ZOR SECIM
26 Şubat 2019
AKÇAKOCA’YA TEMIZ ADAY
06 Şubat 2019
AKÇAKOCADA YAPILMASI GEREKİR
08 Ocak 2019
AKÇAKOCA GENEL TARİHİ YAPISI
13 Aralık 2018
İNTERNET VE SOSYAL MEDYA KULLANIMI
14 Kasım 2018
DÜZCE DEPREMİ 19 YIL OLDU
05 Kasım 2018
OKUL SPORLARINA DARBE
25 Ekim 2018
Akçakoca "otopark mezarlığına" dönüştü
22 Ağustos 2018
Akçakoca ya yapılacak Mahmuz ve Dalgakıranlar Akçakoca’ya bir fayda sağlamayacak.
02 Ağustos 2018
DOKUNMAYIN DENİZİME! SONRA SİZİ ÇARPAR!
15 Temmuz 2018
ŞEHİTLER ABİDESİNDE YANLIŞLAR VAR
01 Temmuz 2018
Denizi ve Denizciliği Sevdirmek İçin
03 Haziran 2018
LÜTFEN AKÇAKOCA'YA SAHİP ÇIKALIM
14 Mayıs 2018
“Düzce’de Spor Kültürü Yok’
07 Mayıs 2018
DİZİLERLE YATIYOR VE KALKIYORUZ
30 Mart 2018
ZİRAİ İLAÇ KUTLURINI GELİŞİ GÜZEL ATMAYALIM
03 Mart 2018
380 Medya Grubu medyaya yeni yatırımlar yapmaya devam ediyor
01 Şubat 2018
KARADENİZ'DE BALIK NESLİ BİTİYOR MU ?
04 Ocak 2018
Düzce’de öğrencinin kıymeti varmıdır
13 Aralık 2017
ALKIŞI HAK EDEN BAŞKAN ALDULKADİR PANDUL
02 Aralık 2017
3 Aralık Dünya Engelliler Günü
11 Ekim 2017
BATIK UÇAK AKİBETİ NE OLDU
07 Ekim 2017
SPORMU ! "HADE'YA ORDAN"
26 Eylül 2017
FAKILLI MAĞARASINDA BÜYÜK TEHLİKE
12 Eylül 2017
DÜZCE DİKKAT!
06 Eylül 2017
““2023 Türkiye Turizm Stratejisi”nden Haberiniz Varmı
22 Ağustos 2017
KOCA ÇINAR “DÜZCESPORA YAZIK OLUYOR”
29 Haziran 2017
YEŞİL ORMANI, MAVİ DENİZİ, AKÇAKOCA
14 Haziran 2017
VATANDAŞLAR “HASTANEMİZ BİR YERE TAŞINMASIN “‘
16 Mayıs 2017
AKÇAKOCA BARINAĞI BATIYOR
12 Nisan 2017
AKÇAKOCA BARINAĞI BAKIM İSTİYOR
16 Mart 2017
DÜZCESPORA HAKARET ETMEYİN
26 Şubat 2017
EMİT İN GETİRDİKLERİ
23 Kasım 2016
DÜZCESPORA KÖSTEK DEĞİL DESTEK ZAMANI
04 Kasım 2016
AKÇAKOCA'DA SPORA BALTAMI VURULUYOR
15 Ekim 2016
Fındık elimizden kayıyor!
12 Eylül 2016
Akçakoca ve Şehircilik
04 Eylül 2016
HERKESİN AKÇAKOCASI AYRI
18 Ağustos 2016
DÜZCESPOR BU SEZON MUHTEŞEM
08 Ağustos 2016
ALLAH AŞKINA BİRİLERİ ŞU TRAFİĞE EL ATSIN
21 Temmuz 2016
İNTERNET KAFELERİ DENETLENİYORMU
06 Temmuz 2016
ESKİDEN AKÇAKOCA DA SPOR
13 Haziran 2016
Akçakoca İşletme Fakültesine sahip çıkalım
16 Mayıs 2016
GELİŞEMEYEN AKÇAKOCA
27 Nisan 2016
TURİZİM İÇİN ULAŞIMI KOLAYLAŞTIRMAK LAZIM
03 Nisan 2016
SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM
19 Mart 2016
“DÜZCE TANITIM GÜNLERİ”DÜZCE YE NE GETİRECEK
12 Şubat 2016
YETKİLİLER HAREKETE GEÇMELİ
21 Ocak 2016
FİSKOBİRLİĞE SAHİP ÇIKMAYANLAR ŞİMDİ ŞAŞKIN DURUMDA
16 Aralık 2015
KARADENİZ'DE BALIK NESLİ BİTİYOR MU ?
12 Kasım 2015
KALDIRIMLAR KİMİN
26 Ekim 2015
Akçakoca balıkçı barınağı kargaşası
11 Ekim 2015
SEÇİM HAVASIMI,GEÇİM HAVASIMI
21 Eylül 2015
FAKILLI MAĞARASI'NDA BÜYÜK TEHLİKE
27 Ağustos 2015
TURİZMDE İNGİLİZCE ÇOK ÖNEMLİ
06 Ağustos 2015
AKÇAKOCA BARINAĞINA DOLGU YAPILMALI
02 Temmuz 2015
AKÇAKOCA'DA DENİZCİLİK VE KABOTAJ BAYRAMI NİÇİN SÖNÜK GEÇTİ?
24 Haziran 2015
AKÇAKOCA KENT KONSEYİ ARDINDAN
18 Haziran 2015
YILLARDIR TURİZMDE SINIFTA KALIYORUZ ?
Haber Yazılımı